taškuoti

taškuoti
1 taškúoti, -úoja, -ãvo Rtr, 459, , ; L 1. tr. 1 daryti taškus, žymėti taškais: Liniją taškúoti NdŽ. | refl. NdŽ. 2. tr. 1 marginti taškais.daryti strazdanotą: Saulėj taškúoja burną Sl. 3. tr. žymėti, ženklinti, nurėžiant žievės ruožą: Žėdną medį mieruodavo, taškúodavo Šmn. Ruošdamiesi kirtimui mūsų darbuotojai atrėžia biržes, taškuoja medžius . 4. refl. laščioti: Taškúojasi, jau lis Drsk. 5. intr. NdŽ, 1 eiti per purvus, taškantis bristi: Taip palijo, nusibodo taškúoti, kol nuėjau Skr. Reikia taškúot per purvynę bent keli varstai Slm. Veršiai taškúoja po ažudarą Švnč. 6. intr. bučiuoti: Mylia, ka taškúo[ja] mun į ranką DūnŽ. Boba taškuos ir taškuos į atkištą pono ranką Žem. \ taškuoti; aptaškuoti; įtaškuoti; ištaškuoti; nutaškuoti; pataškuoti; pertaškuoti; sutaškuoti; užtaškuoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • taškuoti — taškúoti vksm. Li̇̀niją taškúoti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • taškuoti — 2 taškuoti, uoja, ãvo tr. 1. Kos127, I, NdŽ, LKAI63(Krt) daryti, tverti užtvarą, kliūtį (ppr. iš nukirstų medžių ar šakų), laidyti: Taškus taškuoti aple girią J. | Žemaičių medinykai uostą upės Šventosios ties Palanga, kuri jiems buvo dar likusi …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • taškuoti grūdai — statusas Aprobuotas sritis grūdinių augalų auginimas apibrėžtis Kietųjų kviečių grūdai, turintys nuo rudos iki rusvai juodos spalvos taškelių ne pačiame gemale, o visame grūdo paviršiuje. nuoroda http://eur… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • fleckige Körner — taškuoti grūdai statusas Aprobuotas sritis grūdinių augalų auginimas apibrėžtis Kietųjų kviečių grūdai, turintys nuo rudos iki rusvai juodos spalvos taškelių ne pačiame gemale, o visame grūdo paviršiuje. nuoroda http://eur… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • grains mouchetés — taškuoti grūdai statusas Aprobuotas sritis grūdinių augalų auginimas apibrėžtis Kietųjų kviečių grūdai, turintys nuo rudos iki rusvai juodos spalvos taškelių ne pačiame gemale, o visame grūdo paviršiuje. nuoroda http://eur… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • mottled grains — taškuoti grūdai statusas Aprobuotas sritis grūdinių augalų auginimas apibrėžtis Kietųjų kviečių grūdai, turintys nuo rudos iki rusvai juodos spalvos taškelių ne pačiame gemale, o visame grūdo paviršiuje. nuoroda http://eur… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • aptaškuoti — 1 aptaškuoti tr. 1. nusėti taškais, nudėmėti: Iš vasaros tebėra stiklai musių aptaškuoti Antš. Stikliniu popieriumi rūpestingai nušveičiau rūdžių aptaškuotą vamzdį, vieną šovinį įvariau į lizdą rš. | refl.: Jeigu eis mokyklon [su nauju… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptaškuoti — 2 aptaškuoti tr. 1. KŽ aptverti užtvankomis, kliūtimis: Taškais aptaškuotos pievos J. Ganyklą aptaškãvo Gršl. Plačias sritis gyniodamys nu neprieteliaus antpuolių aptaškavo S.Dauk. Pilėnus aptaškavo su rąstais ir daugel ąžuolų į pilį sutraukė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dygsniuoti — dygsniuoti, iuoja, iãvo 1. tr., intr. dygsniais siūti, siuvinėti: Sparčiai dygsniuoji – būtum geras kriaučius Sdk. Kodėl tu tep dygsniuoji, tankiau siūk! Alk. 2. tr. taškuoti, taškais žymėti: Siuvėjas kreida dygsniavo medžiagą rš. | Dygsniuoti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • džiuoguoti — džiuoguoti, uoja, ãvo tr. tverti džiuogą, taškuoti: Džiuogais buvo džiuoguojamos medės, kuriose ganėsi gyvuliai rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”